Syftet med min verksamhet är att ge dig mer tid. Därför ska jag fatta mig kort.

 

Att mitt företag heter Klar Info säger egentligen det mesta. Det handlar om rak och tydlig marknadskommunikation. Som erfaren projekt- och produktionsledare inom business-to-business med fyra flytande språk och många års upparbetade kontakter vill jag erbjuda dig ett samarbete när det gäller mässor, konferenser och seminarier samt trycksaks- och internetprojekt.

Varför just jag?

Ditt uppdrag prioriteras. Du har direktkontakt med mig och jag tar ansvar för ditt projekt. Även ett måttfullt uppdrag gör dig till en stor kund i min värld.

Du får de resurser du behöver, inte dem jag råkar besitta i min egen organisation.

Du spar pengar. När du anlitar Klar Info betalar du för mig, punkt. Jag har inga ”overhead-kostnader” som hamnar på din faktura. När jag köper in tjänster för din räkning väljer jag leverantörer med samma kostnadseffektiva synsätt. Prislappen visar att detta ger resultat.

Jag är inte ute efter att ersätta er reklam- eller PR-byrå, däremot att ge dig en billigare lösning av hög kvalitet när du inte är i behov av en stor, fast organisation. Likaså ber jag om ditt förtroende att få ta över uppgifter du försökt hantera på egen hand, men inte haft tid och resurser att lösa.

Välkommen att kontakta mig!

Jacqueline Sulocki